Ana Maria Maravić: Tekstura daje osobnost i dinamiku mojim radovima

O meni: Rođena sam 1995. godine u Zagrebu. Pohađala sam srednju Školu primijenjene umjetnosti i dizajna, gdje sam 2014. godine završila smjer Kiparstvo. Za vrijeme srednjoškolskog obrazovanja sudjelovala sam u nekoliko grupnih izložbi. Iste godine upisala sam Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu smjer Kiparstvo, te 2016. odlazim u klasu ak.prof. Damira Mataušića, usmjerenje Male plastike … Continue reading Ana Maria Maravić: Tekstura daje osobnost i dinamiku mojim radovima