22.10.2020

Glorija Lizde: Kriza i prilika uvijek dolaze u paru, jedna za drugom