6.4.2017

"Goran Trbuljak - Igor Eškinja" - prva izložba novog ciklusa "Mentalni sklop"