16.2.2017

Instalacija Christophera Meiera i Dine Zrneca u Francuskom paviljonu