30.6.2020

Izložba Karle Čurčinski i Laure Martinović: Trud beskonačnosti. Bojim se sanjati