4.6.2014

Sebastijan Dračić: Slika govori o čovjeku i kad on na njoj nije prisutan